Indlæser...

Produktion

Bæredygtige produkter handler ikke kun om materialer, for ansvarligt forbrug kan kun skabes gennem en
ansvarlig produktion.

Bæredygtighed

FN's Verdensmål

Bæredygtige produkter handler ikke kun om materialer, for ansvarligt forbrug kan kun skabes gennem en ansvarlig produktion.

Vi har især fokus på otte af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og har indarbejdet dem i alle led af vores virksomhed. Vores produktion følger FN’s Global Compact retningslinjer for social ansvarlighed, med fokus på lavere CO2-udledning og gode arbejdsforhold i alle led af vores produktionskæde.